Trình độ trung cấp

Female Asian teenager using digital tablet indoors at home

Tập hợp các học sinh cùng nhau

Trọng tâm học tập chính sẽ là phát triển khả năng thông thạo ngôn ngữ trên cả bốn kỹ năng. Nói, nghe, đọc và viết, chú trọng nói và nghe.

Sử dụng các bài tập và hoạt động khác nhau để kích hoạt tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.Học sinh được thử thách nhiều hơn thông qua một loạt các hoạt động vui nhộn và thú vị như hỏi và trả lời các câu đố và các trò chơi khác nhau, tất cả trong khi nói thành câu đầy đủ. Học sinh được rèn luyện cách suy nghĩ bằng tiếng Anh thay vì dịch trước, dẫn đến cách nói tiếng Anh trôi chảy và tự nhiên.