Trình Dộ Sơ Cấp

A young asian girl enjoying listening to music on her headphone and smiling

Biết những điều cơ bản

Cấp độ mới, thách thức mới.

Học sinh sẽ được kiểm tra nhiều hơn về kỹ năng nói của mình. Học cách triển khai từ vựng mới trong các hoạt động khác nhau. Tập trung nhiều hơn vào việc phát âm đúng là một phần quan trọng của những thách thức mới này.

Học sinh nâng cao hơn nữa trải nghiệm học tập với các chủ đề khác nhau và sử dụng ngôn ngữ trong một ngữ cảnh khác nhau. Tất cả được kết hợp trong một bài học vui nhộn và tương tác khiến trẻ thích thú hơn.